องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 2...
  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี พ.ศ.2559
       องค์การบริหารส่าวนตำบลบุกระสังจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 31 ส...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เปิดอาคารป้องกันและบ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ทำพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร)  วันที่ 19 สิงหาค...
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

 สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 11 คน
อาทิตย์นี้ 58 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 43742 คน
ทั้งหมด 47812 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)