องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 12 คน
อาทิตย์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 166 คน
ปีนี้ 1425 คน
ทั้งหมด 3191 คน
ตั้งแต่วันที่ : (10.02.2015)


  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เปิดอาคารป้องกันและบรเทาสาธารณภัย (อปพร)
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ทำพิธีเปิดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร)  วันที่ 19 สิงหาคม 2559
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เปิดอาคารป้องกันและบ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ให้การต้อนรับ คณะนา...
  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
  โครงการพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในวัน...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญ เชิ...
  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บุกระสังเกมส์ ครั้งที่ 1
  องค์การบริหารส่วนบุกระสัง บริการจัดเก็บภาษีโรงเรื่...
  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ....
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.