องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


อบต.บุกระสังการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ยวงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560