วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายติดตั้งใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ www.bukrasang.go.th ดูแลข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์และโฆษณาทางระบบอินเตอร์เน็ต,จดทะเบียนโดเมนเนม, สำรองข้อมูลใน serer เป้นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน(กองคลัง) ด้านงานงานจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ด้านงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองคลัง ด้านงานงานจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง