องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบกรองนำ้ดื่มระบบอาร์โอ หมู่ที่ 1 ตามมาตรา 103/7 [ 13 ส.ค. 2558 ]64
92 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครื่องกรองนำ้ดื่มระบบอาร์โอ พร้อมก่อสร้างอาคารหมู่ที่ 1 [ 13 ส.ค. 2558 ]53
93 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งเครื่องกรองนำ้ พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามมาตรา 103/7 [ 13 ส.ค. 2558 ]53
94 ราคากลางและประมาณการโครงการติดตั้งเครื่องกรองนำ้ พร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 13 ส.ค. 2558 ]54
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ขสร.1) [ 29 พ.ค. 2558 ]56
96 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการท่องลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert)บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 สายคลองอีสานเขียว [ 25 พ.ค. 2558 ]57
97 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 [ 25 พ.ค. 2558 ]53
98 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางชุั้นเดียว บ้านโคกหิน หมู่ที่ 9 (ซอยข้าง ร.ร.บุกระสัง) [ 25 พ.ค. 2558 ]74
99 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. พร้อมวางท่อระบายนำ้ คสง. บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 [ 25 พ.ค. 2558 ]75
100 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางชั้นเดียวหมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน ซอยข้างโรงเรีบนข้านบุกระสัง ตามมาตรา 103/7 [ 25 พ.ค. 2558 ]50
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18