องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สถ.สพด. 2 บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 พ.ย. 2557 ]83
92 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 พ.ย. 2557 ]134
93 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลส์ติคคอนกรีต สาย 3078 บ้านเสือชะเง้อ -บ้านสระสะแก ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 พ.ย. 2557 ]105
94 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 ตามมาตรา 103/7 [ 18 พ.ย. 2557 ]85
95 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน [ 4 ก.ย. 2557 ]89
96 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. บุกระสัง จำนวน 63 รายการ [ 4 ก.ย. 2557 ]114
97 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายนำ คสล . หมู่ที่ 1 บ้านหนองทำนบ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ส.ค. 2557 ]65
98 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายนำคสล. ลำจักราช หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว ตำบลบุกระสัง อำเอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ส.ค. 2557 ]93
99 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 8 บ้านโคก ตำบลบุกระสัง อำเภอนหองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ส.ค. 2557 ]79
100 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแ [ 16 พ.ค. 2557 ]89
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14