องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประชาสามัคคี [ 16 พ.ค. 2557 ]122
102 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว และป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน [ 16 พ.ค. 2557 ]88
103 ประกาศสอบราคาจ้างโครงก่ารก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล cape seal หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง (ซอยศาลตาปู่) [ 25 เม.ย. 2557 ]130
104 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ(ซอยสี่แยกบ้านปู่ตาเสียน) [ 25 เม.ย. 2557 ]72
105 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน (สายบ้านน้อย) [ 25 เม.ย. 2557 ]75
106 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 22 เม.ย. 2557 ]112
107 ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 มี.ค. 2557 ]105
108 ปรกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพลังงงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบ [ 14 มี.ค. 2557 ]103
109 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหน้าฝาย พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องส่ว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ประจำป [ 14 มี.ค. 2557 ]92
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 24 ก.พ. 2557 ]113
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14