องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
171 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบอาร์โอ พร้อมก่อสร้างอาคารเครื่องกรองน้ำ บ้านโคก หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 542 ]99
172 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเครื่องกรองนำดื่ม ระบบอาร์โอ พร้อมก่อสร้างอาคารเครื่องกรองน้ำ บ้านโคก หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ย. 542 ]75
173 เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ พร้อมก่อสร้างอาคารเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านโคก [ 30 พ.ย. 542 ]51
174 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน (ซอยหนองพวงส่วนที่เหลือ) มาตรา 103/7 [ 30 พ.ย. 542 ]74
175 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคก ซอยหนึ่งอุบล มาตรา 103/7 [ 30 พ.ย. 542 ]82
176 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคก ซอยหนึ่งอุบล [ 30 พ.ย. 542 ]93
177 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคก ซอยหนึ่งอุบล [ 30 พ.ย. 542 ]89
178 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำปี 2560 มาตรา 103/7 [ 30 พ.ย. 542 ]152
179 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำปี 2560 มาตรา 103/7 [ 30 พ.ย. 542 ]70
180 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ประจำปี 2560 มาตรา 103/7 [ 30 พ.ย. 542 ]74
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19