องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 103/7 โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะและวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด [ 14 ธ.ค. 2560 ]68
12 ตารางรายละอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก สายภายในวัด [ 23 พ.ย. 2560 ]60
13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่องและจอเพื่อรับสัญญาณ [ 17 ต.ค. 2560 ]71
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เดือน กันยายน 25560 [ 2 ต.ค. 2560 ]46
15 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านสระสะแก สายข้างวัดสระสะแก [ 11 ก.ย. 2560 ]63
16 ประมาณการ ประ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก [ 11 ก.ย. 2560 ]98
17 ประมาณการ ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก สายข้างวัดสระสะแก [ 11 ก.ย. 2560 ]53
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรือ่งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 21 ส.ค. 2560 ]59
20 รายการขายทอดตลาด พัสดุครุภัรฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 21 ส.ค. 2560 ]56
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18