องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายไก่โต้ง-บ้านบุกระสัง) บ้านโคก หมู่ที่ 8 ตำบลบุกระสัง [ 12 ต.ค. 2561 ]0
12 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 103/7 โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะและวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด [ 14 ธ.ค. 2560 ]108
13 ตารางรายละอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก สายภายในวัด [ 23 พ.ย. 2560 ]95
14 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่องและจอเพื่อรับสัญญาณ [ 17 ต.ค. 2560 ]102
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]61
16 รายการขายทอดตลาด พัสดุครุภัรฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [ 21 ส.ค. 2560 ]81
17 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง (ซอยหน้าบ้านนายสมใจ เจียงกระโทก-คุ้มมะขามหวาน มาตรา 103/7 [ 21 ส.ค. 2560 ]82
18 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว ซอยต้นตระกูล มาตรา 103/7 [ 21 ส.ค. 2560 ]73
19 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี สายซอย 5 ฟารมไก่ มาตรา 103/7 [ 21 ส.ค. 2560 ]73
20 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน มาตรา 103/7 [ 21 ส.ค. 2560 ]73
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14