องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง สายหน้าบ้านนายสมใจ เจียงกระโทก - คุ้มมะขามหวาน [ 21 ส.ค. 2560 ]75
22 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว (ซอยต้นตระกูล) [ 21 ส.ค. 2560 ]70
23 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านผรพชาสามัคคี สายซอย 5 ฟาร์มไก่ [ 21 ส.ค. 2560 ]74
24 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน (สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน) [ 21 ส.ค. 2560 ]78
25 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระสัง สายหน้าบ้านนายสมใจ เจียงกระโทก -คุ้มมะขามหวาน [ 21 ส.ค. 2560 ]72
26 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว (ซอยต้นตระกูล) [ 21 ส.ค. 2560 ]65
27 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคี สายซอย 5 ฟาร์มไก่ [ 21 ส.ค. 2560 ]66
28 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน [ 21 ส.ค. 2560 ]68
29 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนำคอนกรีตเสริมเหล็ก มหู่ที่ 5 และหมู่ที 3 มาตรา 103/7 [ 9 ส.ค. 2560 ]63
30 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำเอนกประสงค์เอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ค. 2560 ]94
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14