องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว (ซอยต้นตระกูล) [ 21 ส.ค. 2560 ]45
32 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคี สายซอย 5 ฟาร์มไก่ [ 21 ส.ค. 2560 ]44
33 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน [ 21 ส.ค. 2560 ]46
34 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนำคอนกรีตเสริมเหล็ก มหู่ที่ 5 และหมู่ที 3 มาตรา 103/7 [ 9 ส.ค. 2560 ]39
35 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำเอนกประสงค์เอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ค. 2560 ]73
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์(ดีเซล)บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 2 มิ.ย. 2560 ]89
37 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 พ.ค. 2560 ]70
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]53
39 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ ซอยทรัพย์เจริญ 5 มาตรา 103/7 [ 13 ม.ค. 2560 ]100
40 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน (สายสี่แยกหนองหิน -กศน.บุกระสัง) มาตรา 103/7 [ 13 ม.ค. 2560 ]104
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19