องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน(ซอยหนองพวงส่วนที่เหลือ) [ 1 พ.ย. 2559 ]91
52 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามเหลี่ยม) บ้านบุ หมู่ที่ 3ถ ตามมาตรา 103/7 [ 17 ต.ค. 2559 ]98
53 ปริมาณงาน (แบบ ปร.4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 17 ต.ค. 2559 ]100
54 แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 17 ต.ค. 2559 ]127
55 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอต.ต) บุรกสัง ตามมาตรา 103/7 [ 12 ต.ค. 2559 ]94
56 ปริมาณงาน (ปร.4)โครงการต่อเติมศูนย์ประสานงานชุมชน (ศอชต.บุกระสัง) [ 12 ต.ค. 2559 ]79
57 ปร.5 โครงการต่อเติมศูนย์ประสานงานชุมชน (ศอชต.บุกระสัง) [ 12 ต.ค. 2559 ]114
58 รายละเอียดโครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรา 103/7 [ 29 ส.ค. 2559 ]89
59 ปริมาณงาน (แบบ ปร.4) โครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด.บุกระสัง [ 29 ส.ค. 2559 ]120
60 แบบ ปร.5 โครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด.บุกระสัง [ 29 ส.ค. 2559 ]93
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14