องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามเหลี่ยม) หมู่ที่ 3 [ 17 ต.ค. 2559 ]74
62 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอต.ต) บุรกสัง ตามมาตรา 103/7 [ 12 ต.ค. 2559 ]74
63 ปริมาณงาน (ปร.4)โครงการต่อเติมศูนย์ประสานงานชุมชน (ศอชต.บุกระสัง) [ 12 ต.ค. 2559 ]61
64 ปร.5 โครงการต่อเติมศูนย์ประสานงานชุมชน (ศอชต.บุกระสัง) [ 12 ต.ค. 2559 ]95
65 รายละเอียดโครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรา 103/7 [ 29 ส.ค. 2559 ]68
66 ปริมาณงาน (แบบ ปร.4) โครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด.บุกระสัง [ 29 ส.ค. 2559 ]101
67 แบบ ปร.5 โครงการติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ศพด.บุกระสัง [ 29 ส.ค. 2559 ]71
68 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 ซอย 5 มาตรา 103/7 [ 26 ก.ค. 2559 ]70
69 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน มาตรา 103/7 [ 22 มิ.ย. 2559 ]70
70 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายนำ และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี มาตรา 103/7 [ 22 มิ.ย. 2559 ]56
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18