องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน มาตรา 103/7 [ 22 มิ.ย. 2559 ]59
72 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายนำ และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี มาตรา 103/7 [ 22 มิ.ย. 2559 ]49
73 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน มาตรา 103/7 [ 23 พ.ค. 2559 ]46
74 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออบต.บุรกะสัง มาตรา 103/7 [ 23 พ.ค. 2559 ]63
75 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมอาคารเครื่องกรองน้ำดื่มชุชน พร้อมอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 1 มาตรา 103/7 [ 25 เม.ย. 2559 ]81
76 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี ซอย 5 [ 9 มี.ค. 2559 ]52
77 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว ซอยสามัคคีธรรม มาตรา 103/7 [ 9 มี.ค. 2559 ]49
78 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี ซอย 5 [ 9 มี.ค. 2559 ]90
79 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี ซอย 5 [ 9 มี.ค. 2559 ]61
80 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนลาดายางผิวจราจรเคฟซีล หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว ซอยสามัคคีธรรม(สายข้างวัด) [ 9 มี.ค. 2559 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18