องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินการโครงการอบรมและรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563


อบต.บุกระสังจัดกิจกรรมโครงการอบรมและรงค์การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2563 ทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบุกระสัง