องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่อง การกำหนดสถาทีปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 8 ต.ค. 2564 ]10
2 ส่งประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง (ส.ถ.๑ / ๑,ผ.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]9
3 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 6 ต.ค. 2564 ]7
4 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 6 ต.ค. 2564 ]8
5 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง [ 6 ต.ค. 2564 ]7
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11 -15 ตุลาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]8
7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP [ 22 ก.ค. 2563 ]12
8 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านดนตรี) [ 15 ก.ค. 2563 ]13
9 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่) [ 15 ก.ค. 2563 ]14
10 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น(ด้านพิธีกร,พานบายศรี) [ 15 ก.ค. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18