องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562


อบต.บุกระสังตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562