องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]16
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]86
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2562 [ 9 ม.ค. 2562 ]20
4 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)กองคลัง [ 13 ต.ค. 2559 ]99
5 แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]95
6 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]96
7 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]361
8 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)กองการศึกษาฯ [ 13 ต.ค. 2559 ]277
9 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)กองช่าง [ 13 ต.ค. 2559 ]279
10 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1)สำนักปลัด [ 13 ต.ค. 2559 ]272
 
หน้า 1|2