องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนงานย่อย สำนักปลัด รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 30 ต.ค. 2563 ]259
2 รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]54
3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]145
4 การควบคุมและตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]271
5 การควบคุมและตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 16 พ.ย. 2559 ]358
6 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน [ 20 พ.ย. 2558 ]478
7 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน [ 20 พ.ย. 2558 ]363