องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
เอกสาร KM การจัดการความรู้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 22 ต.ค. 2561 ]245
2 นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2561 ]94
3 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 3 ก.ย. 2561 ]98
4 วิธียื่นภาษีออนไลน์ (ผ่านInternet) [ 20 พ.ย. 2558 ]95
5 การรับรองบัญชีและการขอใช้บัญชี ในการเปลี่ยนสายงาน [ 20 พ.ย. 2558 ]55
6 การ Write (Copy ข้อมูลลงแผ่น CD) ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Nero V.6 [ 20 พ.ย. 2558 ]41
7 แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ อปท. [ 20 พ.ย. 2558 ]42
8 งานพัสดุ [ 20 พ.ย. 2558 ]54