องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านกระสัง สายหน้าบ้านนายสมใจ เจียงกระโทก -คุ้มมะขามหวาน ช่วงที่เหลือ [ 11 ม.ค. 2561 ]46
2 ตารางรายละอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก [ 11 ม.ค. 2561 ]43
3 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านถนนถั่ว ซอยต้นตระกูลเชือมซอยสามัคคี ส่วนที่เหลือ) [ 11 ม.ค. 2561 ]40
4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านประชาสามัคคี (ซอย 5 ฟาร์มไก่) [ 11 ม.ค. 2561 ]41
5 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านบุ ซอยทุ่งกระเต็น [ 11 ม.ค. 2561 ]36
6 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านหนองมัน สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน ช่วงที่เหลือ [ 11 ม.ค. 2561 ]38
7 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน สายบ้านน้อย [ 11 ม.ค. 2561 ]38
8 รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามมาตรา 103/7 โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะและวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด [ 14 ธ.ค. 2560 ]44
9 ตารางรายละอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก สายภายในวัด [ 23 พ.ย. 2560 ]41
10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่องและจอเพื่อรับสัญญาณ [ 17 ต.ค. 2560 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18