องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่ 3 บ้านบุ (โกรกน้ำซับ) ตำบลบุกระสัง กว้าง 160 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,769 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรี [ 25 ก.พ. 2564 ]19
2 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 ซอยทิศตะวันออก ข้าง รพสต. [ 26 พ.ย. 2563 ]69
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดหารับบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาดM รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 [ 13 พ.ย. 2563 ]61
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG หมู่ที่ 3,5,6,9,10 [ 5 พ.ย. 2563 ]63
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ป๊อกแท็งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง M หมู่ที่ 5,9,10 [ 23 ก.ย. 2563 ]62
6 ประกาศเปิดเผยกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ป๊อกแทงค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาด M (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 [ 15 ก.ย. 2563 ]55
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-06 สายทางบ้านโคกหนองหิน - บ้านหนองมัน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) [ 18 ก.พ. 2563 ]125
8 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.127-06 สายทางบ้านโคกหนองหิน -บ้านหนองมัน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน [ 18 ก.พ. 2563 ]114
9 ร่างรประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อนถิ่น บร.ถ. 127-04 สายทางบ้านบุ บ้านบุ หมู่ที่ 3 [ 13 ก.พ. 2563 ]119
10 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท็คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.127-04 สายทางบ้านบุ บ้านบุ หมู่ที่ 3 [ 13 ก.พ. 2563 ]102
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13