องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 [ 10 ก.ย. 2564 ]15
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร [ 17 มิ.ย. 2564 ]13
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 บ้านบุ (ระหารใหญ่) ตำบลบุกระสัง กว้าง 65 เมตร ยาว 167 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 75,985 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 มี.ค. 2564 ]17
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่ 3 บ้านบุ (โกรกน้ำซับ) ตำบลบุกระสัง กว้าง 160 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,769 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรี [ 25 ก.พ. 2564 ]14
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 3 (โกรกน้ำซับ) หมู่ที่ 3 บ้านบุ ตำบลบุกระสัง กว้าง 160 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 90,769 ลูกบาศก์เมตร [ 11 ก.พ. 2564 ]16
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี (มาบใหญ่), ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบุ (โกรกน้ำซับ), ขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 บ้านบุ (ระหารใหญ่), ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก (หนองลูกควาย) [ 25 ม.ค. 2564 ]12
7 ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน [ 9 ธ.ค. 2563 ]25
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 74,250 กล่อง [ 30 พ.ย. 2563 ]14
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดหารับบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาดM รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ย. 2563 ]28
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดหารับบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาดM รองรับ 51-120 ครัวเรือน กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 [ 13 พ.ย. 2563 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25