องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "การขอรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]99
2 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่8 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]59
3 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่7 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]58
4 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่5 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]132
5 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561" [ 4 พ.ค. 2561 ]62
6 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่3 ในวันที่ 27 เมษายน 2561" [ 27 เม.ย. 2561 ]59
7 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่2 ในวันที่ 20 เมษายน 2561" [ 20 เม.ย. 2561 ]61
8 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่1 ในวันที่ 5 เมษายน 2561" [ 5 เม.ย. 2561 ]64
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560 ดีเด่น [ 2 ส.ค. 2560 ]94
10 พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุกระสัง รุ่นที่ 1/2560 [ 17 ก.ค. 2560 ]30
 
หน้า 1|2|3