องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
การปฎิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]88
2 ภาษีการบำรุงท้องที่ [ 4 พ.ย. 2563 ]85
3 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 ต.ค. 2560 ]266
4 คู่มือสวัสดิการพนักงานท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2560 ]262
5 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย [ 20 มิ.ย. 2560 ]249
6 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 13 มิ.ย. 2560 ]248
7 เอกสารคู่มือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2560 ]230