องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานคลัง เดือนพฤษภาคม ปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]16
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานคลัง เดือนเมษายน ปี2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]15
3 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]27
4 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนมีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 5 มี.ค. 2563 ]25
5 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนมีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 4 มี.ค. 2563 ]26
6 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]20
7 ข้อมูลการให้บริหารขอจดทะเบียนพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]28
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง [ 28 ก.พ. 2563 ]28
9 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนกุมถาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 5 ก.พ. 2563 ]15
10 ข้อมูลการออกให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เดือนกุมถาพันธ์ 2563 กองสวัสดิการสังคม อบต.บุกระสัง [ 5 ก.พ. 2563 ]27
 
หน้า 1|2|3