องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]5
2 ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน [ 9 ธ.ค. 2563 ]27
3 ประกาศใช้ ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]38
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ก.ย. 2561 ]278
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]357
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ก.ย. 2559 ]497