องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด อบต. [ 1 มี.ค. 2564 ]26
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]83
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]84
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]84
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]85
6 การปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน [ 1 ก.ค. 2563 ]32
7 การรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน [ 1 ก.ค. 2563 ]35
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]96
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล ปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]97
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]97
 
หน้า 1|2|3