องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินงานตามภารกิจ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 7


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ และกองสาธารณสุข ดำเนินงานตามภารกิจ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 7

2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-12