องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

119 หมู่ 9 ตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  31210

โทรศัพท์ 044-666398 โทรสาร 044-666397 

www.bukrasang.gto.th

facebook  อบต.บุกระสัง