องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยกองช่างดำเนินงานตามภารกิจ ออกสำรวจท่อทางเดินน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่1


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้กองช่างดำเนินงานตามภารกิจ ออกสำรวจท่อทางเดินน้ำ ในพื้นที่หมู่ที่1 ร่วมกับท่านกำนัน วัชระ นินนานนท์ เพื่อวางแผนระบายน้ำลงสระหนองทำนบ

2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-12