องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้รองฯเนื่อง เเสงกระโทก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 4


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้รองฯเนื่อง เเสงกระโทก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 4

2022-05-18
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-12
2022-05-12