องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


รองฯชานนท์ เข็มรัมย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ลงพื้นที่หมู่8 (บ้านโคก) เพื่อสำรวจและเปิดเส้นทางถนนสายหนองจะบก


        นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้รองฯชานนท์ เข็มรัมย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ลงพื้นที่หมู่8 (บ้านโคก) เพื่อสำรวจและเปิดเส้นทางถนนสายหนองจะบก

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20