องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเส้นหมู่ที่8 มุ่งหน้าไปโรงเรียนนิภาศิริ


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมรองฯชานนท์ เข็มรัมย์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเส้นหมู่ที่8 มุ่งหน้าไปโรงเรียนนิภาศิริ เพื่อให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านสะดวกสบายมากขึ้น

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20