องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดูเเลความเรียบร้อยของการดำเนินงานตามภารกิจตัดเเต่งกิ่งไม้ที่วัดบ้านถนนถั่ว


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดูเเลความเรียบร้อยของการดำเนินงานตามภารกิจตัดเเต่งกิ่งไม้ที่วัดบ้านถนนถั่ว พื้นที่หมู่ที่5

2022-06-24
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20