องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินงานตามภารกิจ ตรวจสอบและซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 (บ้านหนองมัน)


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายสมมาตย์ มณีศรี นายช่างไฟฟ้า พร้อมทีมงาน ดำเนินงานตามภารกิจ ตรวจสอบและซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 (บ้านหนองมัน)

2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-11
2022-09-10