องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมเป็นเจ้าสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สมใจ วินเทอร์เอาเออร์ อายุ 79 ปี พี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกอบต. ร่วมเป็นเจ้าสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สมใจ วินเทอร์เอาเออร์ อายุ 79 ปี พี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ 6 บ้านประชาสามัคคี

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21