องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 

นายเสนอ ไพบูลย์วงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-8344848


นายเนื่อง  แสงกระโทก นายชานนท์  เข็มรัมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-8268113
โทร.081-9670296
 
นายจำนง  สงฆ์เจริญธรรม 
เลขานุการนายก
โทร.081-8797794