องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ทางคมนาคม

                ตำบลบุกระสัง  มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

                1.  ทางหลวงชนบท สายเสือชะเง้อสระสะแก แยกออกจากทากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2166 (หนองหงส์ ลำปลายมาศ) จากบ้านเสือชะเง้อตำบลทุ่งกระตาพัฒนาผ่านมายังหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1,    หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 10 เป็นเส้นทางต่อไปยังตำบลโคกสว่าง

                2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทสายบ้านหนองมันสระสะแก เป็นเส้นทางจากบ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 (สามแยกตู้ยามตำรวจทางหลวง) ผ่านมา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10  ถนนลาดยางสายบ้านเสือชะเง้อ  ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา-บ้านสระสะแก ตำบลบุกระสัง และถนนลาดยางของ อบต.บุกระสัง หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9

                3.  ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ถนนลูกรัง) จากถนนโชคชัยเดชอุดม เข้าสู่หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9


สาธารณสุข                                                            สถานีอนามัยตำบลบุกระสัง     จำนวน 1 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   ที่ทำการสายตรวจตำรวจชุมชน                  จำนวน   1  แห่ง