องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]11
2 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม [ 19 ต.ค. 2566 ]9
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 เม.ย. 2566 ]12
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]29
5 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำกปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]143
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]151
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]463
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]287
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2563 ]264
10 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2562 ]389
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]482
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2561 ]492
13 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]462
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2560 ]480
15 รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]222
16 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]290