องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]15
2 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]29
3 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม [ 19 ต.ค. 2566 ]26
4 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 18 เม.ย. 2566 ]27
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ธ.ค. 2565 ]43
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำกปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]159
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]168
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]481
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]302
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2563 ]282
11 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2562 ]406
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]500
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 61 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2561 ]511
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]481
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2560 ]498
16 รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]238
17 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 8 ต.ค. 2557 ]309