องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอนามัยทิศตะวันตก บ้านหนองทำนบหมู่ที่ 1, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านน้อย ซอย 3 บ้านกระสัง หมู่ที่ 2 [ 10 ก.ย. 2564 ]61
2 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวขงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางรัง [ 30 ต.ค. 2562 ]204
3 ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหน้าบ้านนายสำรวย - นายเส็ง เอียงกระโทก) [ 9 ก.ย. 2562 ]231
4 ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7(สายบ้านนางรัง ศิริกำเนิด) [ 9 ก.ย. 2562 ]113
5 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยทรัพย์เจริญ 4 [ 16 ส.ค. 2562 ]229
6 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 9 เส่่้นมุมโรงเรียน [ 16 ส.ค. 2562 ]90
7 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยทรัพย์เจริญ 3 [ 16 ส.ค. 2562 ]92
8 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องนำ้ชาย/หญิง สำนักงาน อบต. บุกระสัง [ 9 ส.ค. 2562 ]171
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]90
10 ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 สายทรัพย์เจริญซอย3 [ 28 มิ.ย. 2562 ]158
11 ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 3 สายทรัพย์เจริญซอย3 [ 28 มิ.ย. 2562 ]153
12 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]168
13 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทำนบ หมู่ที่ 1 (ทิศตะวันตกอนามัย) [ 19 มิ.ย. 2562 ]150
14 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองหิน หมู่ที่ 9 สายข้างโรงเรียนบ้านบุกระสัง [ 19 มิ.ย. 2562 ]92
15 ประกาศประชาสัมพันธ์งานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมัน หมู่ที่ 7 สายบ้านน้อยช่วงที่เหลือ [ 19 มิ.ย. 2562 ]95
16 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5 ทิศใต้ [ 17 พ.ค. 2562 ]169
17 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยสุขสวัสดิ์ [ 26 เม.ย. 2562 ]165
18 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี่ 4 บ้านสระสะแก(หลังโรงเรียนสระสะแกเชื่อมบ้านถนนถั่ว) [ 5 เม.ย. 2562 ]89
19 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ่้านถนนถั่ว(เส้นหลังโรงเรียนเสระสะแกเชื่อมบ้านสระสะแก) [ 5 เม.ย. 2562 ]89
20 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ (วัดถนนถั่ว) หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว [ 2 เม.ย. 2562 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10