องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 207 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]366
102 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ ซอยทรัพย์เจริญ 5 มาตรา 103/7 [ 13 ม.ค. 2560 ]247
103 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ ซอยทรัพย์เจริญ 5 [ 13 ม.ค. 2560 ]254
104 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน (สายสี่แยกหนองหิน - กศน. บุกระสัง) [ 13 ม.ค. 2560 ]271
105 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกนหนองหิน (สายสี่แยกหนองหิน - กศน. บุกระสัง) [ 13 ม.ค. 2560 ]311
106 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ ซอยทรัพย์เจริญ 5 [ 13 ม.ค. 2560 ]221
107 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน (สายสี่แยกหนองหิน -กศน.บุกระสัง) มาตรา 103/7 [ 13 ม.ค. 2560 ]220
108 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 มาตรา 103/7 [ 6 ม.ค. 2560 ]239
109 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 6 ม.ค. 2560 ]230
110 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 6 ม.ค. 2560 ]230
111 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 [ 6 ม.ค. 2560 ]236
112 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนึ่งงอุบล บ้านโคก หมู่ที่ 8 [ 22 ธ.ค. 2559 ]254
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]240
114 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุ ซอยทรัพย์เจริญ 3 มาตรา 103/7 [ 23 พ.ย. 2559 ]263
115 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงการซ่อมแซมถนนลุกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน [ 11 พ.ย. 2559 ]248
116 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1,2,3,5,9,10 [ 11 พ.ย. 2559 ]238
117 ประมาณการ ปร.4 ตามโครงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1,2,3,5,9,10 [ 11 พ.ย. 2559 ]243
118 ประมาณการ ปร.5 ตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน [ 11 พ.ย. 2559 ]160
119 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,3,5,9,10 มาตรา 103/7 [ 11 พ.ย. 2559 ]203
120 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน (ซอยหนองพวงส่วนที่เหลือ) มาตรา 103/7 [ 1 พ.ย. 2559 ]240
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11