องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 26 ส.ค. 2565 ]12
2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]7
3 โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 [ 4 ม.ค. 2565 ]6
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคม (Social Map) [ 24 ธ.ค. 2564 ]8
5 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]13
6 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]13
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "การขอรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]317
8 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่8 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]245
9 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่7 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]246
10 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่5 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]325
11 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561" [ 4 พ.ค. 2561 ]261
12 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่3 ในวันที่ 27 เมษายน 2561" [ 27 เม.ย. 2561 ]266
13 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่2 ในวันที่ 20 เมษายน 2561" [ 20 เม.ย. 2561 ]262
14 การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 #สัปดาห์ที่1 ในวันที่ 5 เมษายน 2561" [ 5 เม.ย. 2561 ]272
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2560 ดีเด่น [ 2 ส.ค. 2560 ]309
16 พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุกระสัง รุ่นที่ 1/2560 [ 17 ก.ค. 2560 ]229
17 โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 15 [ 29 พ.ค. 2560 ]232
18 โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 14 [ 22 พ.ค. 2560 ]215
19 โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 13 [ 15 พ.ค. 2560 ]210
20 โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 12 [ 8 พ.ค. 2560 ]216
 
หน้า 1|2