องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 ม.ค. 2567 ]21
2 คู่มือของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 9 ม.ค. 2567 ]20
3 คู่มือเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 9 ม.ค. 2567 ]17
4 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 3 ม.ค. 2567 ]35
5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 5 ม.ค. 2565 ]210
6 ภาษีการบำรุงท้องที่ [ 4 พ.ย. 2563 ]302
7 คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย [ 20 มิ.ย. 2560 ]508
8 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 13 มิ.ย. 2560 ]471
9 เอกสารคู่มือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2560 ]443
10 คูมือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน [ 30 พ.ย. 542 ]186