องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มี.ค. 2566 ]23
2 แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มี.ค. 2566 ]20
3 ตารางรายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มี.ค. 2566 ]19
4 ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.บุกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]133
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]283
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตรประจำปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]304
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]283