องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน


รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง