องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต


แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง