องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน


จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง