องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน


จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. 6

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง