องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


การเสนอร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเสนอร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง