องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง