องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน


รายงานการผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับเต็ม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง