องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง    เอกสารประกอบ

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง