องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA


แนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการเรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการเรื่องการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง